OK color
OK color

Práškové barvy - FAQ

Otázka : Čím se ředí práškové barvy?

Odpověď : Práškové barvy mají konzistenci suché práškové hmoty. Nanášení je prováděno ve speciálním k tomuto účelu určeném aplikační zařízení, v němž je tato suchá směs mísena se stlačeným vzduchem, směs prášku a stlačeného vzduchu se chová jako tekutina. V aplikačních pistolích je prášková barva nabíjena třením nebo pomocí eletrody vysokého napětí, získá tak elektrostatickou energii díky které je přitahována k povrchu stříkaného předmětu. Po nanesení na předmět je spolu s tímto předmětem vložena do vytvrzovací pece, kde dochází k roztečení práškové barvy vlivem tepla a následnému vytvrzení. Prášková barva se tedy aplikuje v práškové podobě a ničím se neředí, ani se v ničem nerozpouští.


Otázka : Lze práškové barvy aplikovat na dřevo?

Odpověď : Principiálně lze práškové barvy aplikovat na jakýkoliv předmět, na kterém se dokáže prášková barva zakotvit (přilnavost) a který je dostatečně stabilní při následném vytvrzování práškové barvy, které se děje při teplotách nejčastěji od 140 do 200 °C. Aby bylo možné práškové barvy aplikovat i na materiály, které nejsou dostatečně teplotně stabilní, byly vyvinuty speciální UV vytvrditelné práškové barvy, které se při vytvrzování pouze teplem aktivují a následně se vytvrzují pomocí UV záření, tyto práškové barvy jsou již ve světě úspěšně používané pro povrchovou úpravu např. MDF desek. V České republice zatím tato technologie používaná není.


Otázka : Na trhu se setkávám s názvy jako prášková barva, práškový plast, práškový lak nebo prášková nátěrová hmota. Je mezi těmito výrobky nějaký rozdíl, nebo je to to samé?

Odpověď : Na českém trhu se můžete setkat v nabídkách prodejců, na internetových stránkách a v odborné literatuře s několika názvy, které jsou v postatě synonymem pro tentýž produkt. V současné době neexistuje obecně závazné a v praxi dodržované názvosloví pro práškové barvy.

Práškové barvy se na českém trhu vyrábějí od roku 1974. V té době se označení nátěrových hmot přiřazovalo centrálně podle určitého systému značení a skládalo se mj. z písmene a čísla. Práškové barvy byly zařazeny do skupiny nátěrové hmoty s názvem práškové nátěrové hmoty, před číselné označení jim bylo přiřazeno písmeno "E" (podobně jako "S" znamená syntetické nátěrové hmoty, "K" silikonové nátěrové hmoty, "V" vodouředitelné nátěrové hmoty a pod.). Struktura obchodního označení se v převážné míře dochovala až do dneška a u řady produktů se nadále používá.
V odborné literatuře a technických materiálech se název prášková nátěrové hmota používá i nyní. Například v normě "Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 1: Obecné zásady" (ČSN EN ISO 12944-1) nebo v normě "Nátěrové hmoty - Pojmy a definice pro nátěrové hmoty - Část 1: Obecné pojmy" (EN 971-1) je uvedena definice: Nátěrová hmota (barva) = pigmentovaná nátěrová hmota v kapalné, pastovité nebo práškové formě, která nanesena na podklad tvoří neprůhledný nátěr mající ochranné, dekorativní nebo specifické vlastnosti. Z této definice lze tedy také logicky odvodit název prášková nátěrová hmota.

Na přelomu 90. let se český trh otevřel také zahraničním výrobcům práškových barev. Názvosloví bylo tedy masově rozšiřováno o synonyma vzniklá překladem názvu produktu z cizích jazyků, především z Angličtiny a Němčiny.
V Anglickém jazyce se pro práškové barvy používá velmi často název "powder coating". Tento název umožňuje vícero překladů, které se na trhu začaly objevovat, slovník říká, že coating může znamenat mj. "nanášení", "nástřik", ale také "povlak", "nátěr" nebo "povrstvení". Odvozením od nátěru se také začal objevovat název prášková barva, pravděpodobně podle logické úvahy, že se práškový povlak nevytváří natíráním ale stříkáním práškovou směsí.
V Němčině se zase používá název "Pulverlack", přitom "der Lack" znamená "lak" nebo "nátěr". V materiálech některých firem se tedy začal objevovat název práškový lak.

Chemicky jsou práškové barvy v určitých pohledech blíže plastům než tekutým nátěrovým hmotám, tento fakt byl jen krůčkem od dalšího synonyma práškové plasty, které se také začalo na trhu občas používat.
Méně často lze také v odborných materiálech narazit na název práškové povlakové materiály nebo práškové povlakové hmoty.

Mezi práškovými lakovnami je z uvedených názvů asi nejrozšířenější název prášková barva, který používá také naše firma jak v materiálech, tak i při běžné komunikaci se zákazníky. Použití jiného názvu však nelze považovat, jak ostatně vyplývá z výše uvedených informací, vyloženě za nesprávné. Z dalších názvů má pak především název prášková nátěrová hmota u nás své odborné opodstatnění, a to ne jen ve skriptech a normách, ale také v atestech, technických listech i jiných odborných materiálech, jejichž originální texty vnikly v České republice.

[ Nahoru ]