OK color
OK color

Služby a školení

Naše společnost, s podporou a špičkovým zázemím našich dodavatelů, má kompetenční platformu pro zajištění neustálého vzdělávání našich zákazníků v celém spektru lakovacích procesů.

Školení a kurzy jsou pro naše zákazníky připravovány tak, aby cílily na konkrétní a aktuální otázky a potřeby v požadovaných oblastech lakování. Soustředí se na nové dovednosti a technologie, které mohou být rychle začleněny do praxe.

Samozřejmostí jsou také "univerzální" témata, obecně platná v problematice všeobecného lakování.

Praktické znalosti společně s určitou dávkou inspirace jsou pro nás a naše zákazníky stěžejní.  A protože čas jsou peníze, konáme tyto kurzy a školení v krátkých (ale intenzivních), předem plánovaných, seminářích, a to i v provozovnách (podmínkách) našich zákazníků.

Využijte naší nabídky a získejte více praktických poznatků a inspirace!

A využívejte nové požadavky trhu na úspěšné projekty a nové podniky!


 

[ Nahoru ]