OK color
OK color

Fasádní práškové barvy

Polyesterové práškové barvy jsou na evropském trhu nejpoužívanějším typem pro práškové aplikace určené do exteriéru.

Vedle polyesterových práškových barev v tzv. průmyslové kvalitě, které jsou určeny pro běžné aplikace pro venkovní prostředí, kde se nevyžaduje dlouhodobějších garancí životnosti, se vyrábějí také práškové barvy v tzv. fasádní kvalitě.

Pojmenování fasádní barvy vzešlo z něměckého označení pro tyto barvy a nejedná se o klasické barvy na fasády, ale o barvy na kovové prvky fasád a opláštění budov a kovové zařízení v exteriéru, kde se klade velký důraz na stálost zachování odstínu a lesku.

Práškové barvy v tzv. fasádní kvalitě jsou práškové barvy určené pro venkovní použití s důrazem na dlouhé životnosti hotových práškových povlaků. Tato skupina polyesterových prášků je certifikována podle normem Qualicoat nebo GSB, která kladou vysoké požadavky na kvalitu a životnost práškové barvy. Právě certifikace podle těchto norem je dělící čárou mezi polyestery v průmyslové a fasádní kvalitě. Fasádní práškové barvy by v mírném evropském klimatu měly zachovat odstín a lesk po dobu nejméně 3-5 let.
Společnost OK-COLOR spol. s r. o. dodává na český trh špičkové práškové barvy ve fasádní kvalitě, vyráběné firmami IGP Pulvertechnik AG, Europolveri SPA a Arsonsisi SPA.

V současné době se můžete setkat také s pojmem superfasádní práškové barvy. Jedná se také o polyesterové barvy, jejichž odolnost povětrnostním vlivům je rovněž zkoušena certifikována. Proti fasádním práškovým barvám je jejich odolnost nejméně třikrát vyšší.

Nejvyšší odolnost vůči povětrnostním vlivům mají fluorpolymerové práškové barvy. Tento speciální typ barev má stálost zachování odstínu a lesku přibližně třikrát vyšší, než superfasádní polyestery. Nabízí se jen ve vybraných odstínech.

Pro všechny venkovní i vnitřní práškové barvy a jejich skutečnou životnost na výrobku v exteriéru je pochopitelně velmi významná také předúprava.

Superfasádní i fluorpolymerové práškové barvy jsou v našem sortimetu samozřejmostí.

[ Nahoru ]