OK color
OK color

Měření odstínu a lesku

Měření odstínů

Lesk - Vnímání lesku

Lesk je vizuální vnímání, které vzniká při pozorování povrchu daného objektu.

Definice vysokého lesku

Vysoký lesk odpovídá vysokému odrazu dopadajícího světla. To znamená, že dopadající světlo se odráží v jednom směru.

Definice vysokého leskuDefinice vysokého lesku

Vnímání pololesku a matu

Vnímání pololesku a matu odpovídá mírnějšímu odrazu dopadajícího světla, to znamená, že dopadající světlo se odráží rozptylově.

Vnímání matuVnímání matu

Měření lesku

Intenzita odrazu světla závisí na jeho úhlu odrazu. Aby jsme mohli posoudit jednotlivé úhly lesku, musíme je měřit podle různé geometrie.

Měření leskuMěření lesku

Barva - Vnímání barvy

Lidské oko dokáže dokáže rozeznat desat miliónů různých odstínů. Vnímání barvy je ovlivněno třemi následujícími faktory, zdroj světla, objekt, pozorovatel.

Vnímání barvy

Vizuální posouzení barvy je silně ovlivněno individuálním vnímáním barvy pozorovatelem a ostatními aspekty jako nálada, stáří, barva okolí, osvětlení, atd.

Stanovení barvy

Člověk může pouze omezeně hodnotit vyhled barvy a jednotlivébarevné odstíny. Přesné stanovení daného odstínu je možné pouze pomocí speciálního měřícího zařízení. Objektivně stanovit barvu můžeme pouze prostřednictvým mezinárodních normovacích systému barev např. RAL

Světlo - Bílé světlo

Denní světlo můžeme rozložit jako duhu. Světlo je energie, kterou můžeme definovat prostřednictvím různých vlnových délek. Spektrum viditelného denního světla leží mezi 400 nm a 700nm.

Bílé světlo

Zdroje světla

Protože se odstíny barev mění podle typu světla, byly stanoveny normy zdroje světla.

SvětloŽárovkaZářivkaDenní světlo

Pozorovatel

Lidské oko obsahuje receptory citlivé na světlo, které reagují různě na červené nebo zelené světlo, žluté nebo modré světlo, rozdínost světelných podmínek. Některé přístroje na měření odstínu pracují na stejném principu.

Odraz / pohlcení

Objekt vždy odráží stejnou vlnovou délku, ve které se barevně nachází. Příklady dopadu bílého světla na barevné objekty.

Odraz bíláOdraz červenáOdraz zelenáOdraz modráOdraz černá

CIELab systém je založen na lidském vnímání barev

CIElab systém

[ Nahoru ]