OK color
OK color

Metalické odstíny

O metalických práškových barvách

Metalické odstíny v práškových barvách

Ohlédneme-li se zpět v horizontu několika let, musíme konstatovat, že pomyslná hranice v oblasti práškových barev se neustále rozšiřuje - zejména ve schopnosti "imitovat kovový vzhled" nejčastěji žádaných vzorů: hliníku, chromu a zlata. Tuto schopnost jim dávají většinou speciální Al-pigmenty. Stále se zvyšující obliba metalických odstínů vede výrobce k vývoji a výrobě nových vzhledových variací. Práškové barvy jsou tzv. "jednovrstvým systémem" povrchové úpravy převážně kovových materiálů. To znamená, že po nalakování výrobků jednou vrstvou práškové barvy (silnou cca 60 - 80 mikronů ) a jejím následném vytvrzení, je finální povrchová úprava ukončena.Toto pravidlo však neplatí u některých metalických odstínů, převážně však u odstínů s takzvanou Al-pigmentací

Metalické odstíny s AL-pigmentací

Tyto odstíny se vyznačují především "velmi věrným" metalickým vzhledem celého nalakovaného povrchu. Použitý Al-pigment je formován do podoby "placiček" a během fáze vytvrzení vyplave na povrch naneseného filmu. Zde je velmi zranitelný, protože se dostal svojí horní vrstvou mimo ochranu nosiče (pryskyřice) a je zde vystaven okolnímu prostředí. To po velmi krátké době způsobí přirozenou oxidaci Al-pigmentů, která se projevuje postupným ztmavnutím a snížením lesku celé nalakované plochy. Nejvíce je to "bolestivé poznání" při dodatečné kompletaci zakázky, nebo při opravách, které se uskutečňují po určitém časovém intervalu. Dále jsou velmi náchylné na jakýkoliv větší mechanický otěr a doteky prstů zanechávají na některých odstínech viditelné otisky. Při otěru papírovým kapesníkem, bílým hadříkem, nebo pouhým prstem - velmi rychle zjistíme, že Al-pigment se chová jako "klasický" hliník - černě špiní. Vzhledem k těmto nepříjemným vlastnostem se doporučuje tyto odstíny ošetřit "ochranným" transparentním lakem, který zajistí překrytím horní vrstvy Al-pigmentu dokonalou ochranu povrchu před výše popsanými jevy. Tato ochrana však vyžaduje zvýšené náklady na celou ekonomiku lakování - nákup transparentního laku a cca dvojnásobné náklady na lakování a vytvrzení. Za důležité považujeme upozornit, že už standardní vrstva transparentního laku (60 - 80 mikronů), může způsobit výrazné zkreslení deklarovaného metalického odstínu, který se po té jeví jakoby pod "mléčným filmem". Proto je vhodné nanášet na metalické práškové barvy s Al-pigmentem transparentní lak o síle cca 40 - 50 mikronů, nebo použít speciální velmi čiré transparentní laky - polyuretany. Pro ušetření případných "rozčarování" je lepší provést nanesení ochranného laku na předem připravený vzorek. Při vytvrzování těchto "dvouvrstvých systémů" doporučujeme vytvrdit metalickou (základní) vrstvu z 80 - 90% (100% vytvrzení může vést někdy k rozdělení vrstev) a poté vytvrdit krycí vrstvu na 100%. Seriózní výrobci a prodejci těchto barev Vás při jednání na tyto skutečnosti upozorní a potřebné informace naleznete také v katalogových listech jednotlivých typů, nebo přímo na obalech výrobků.

Metalické odstíny s Al-pigmentem lze, dle technologie výroby dále rozdělit do tří skupin:


a) s nízkým volným obsahem Al-pigmentu (malá pigmentace) Tyto práškové barvy patří většinou k levným modifikacím stříbrných odstínů a vyznačují se malou "vypovídající schopností", že se jedná o metalický odstín. Malá Al-pigmentace je degraduje v Ralové stupnici mezi odstíny začínající číslicí 7. Jediným čím se na druhé straně mohou "pochlubit" je jejich podstatně větší odolnost na mechanický otěr.

b) s vysokým volným obsahem Al-pigmentu (velká pigmentace) Tyto práškové barvy mají opravdu věrný vzhled žádaného metalického odstínu. Bohužel se vyznačují díky volnému obsahu Al-pigmentu mnohdy takřka nemožností "aplikovatelnosti" na Tribo zařízeních, která je způsobena jeho elektrickou vodivostí. Pokud se to přeci povede, z pravidla je to pouze do té doby, než Al-pigment vytvoří vodivou vrstvu (el. zkrat) v části aplikace, která slouží k vytvoření el. měrného náboje. Proto nanášení těchto odstínů může být prováděno pouze elektrostaticky (systém Korona). Při nanášení se také doporučuje používat kabinu s filtry (může se přimíchat až 10% recyklovaného prášku, pokud je zaručeno optimální smíchání s novým práškem), nebo stříkat takzvaně do "ztráty" - bez zpětného přidávání recyklátu. Použijeme-li automatickou linku, nebo kabinu s cyklonem tak brzy zjistíme, že v recyklované práškové barvě, která se vrací zpět k dalšímu použití se obsah Al- pigmentu postupně vytrácí. Tuto skutečnost poznáme jako podstatnou změnu metalického odstínu u výrobků lakovaných novou a vrácenou barvou - po čase se začne vracet "samostatný nosič" v podobě šedé barvy.

c) s obsahem kotveného Al-pigmentu Tyto práškové barvy jsou upravovány speciální technologií tzv. "bonding systémem" při němž jsou jednotlivé částice Al-pigmentu kotveny do nosiče práškové barvy. Tato technologie zajišťuje vysoké kvalitativní parametry práškové barvy, zejména to, že výsledný produkt je výborně aplikovatelný na všech Tribo zařízeních a že jeho daný odstín je stejný i v případě použití systému Korona nebo Tribo. Oproti barvám s vysokou volnou Al-pigmentací se mohou takto upravené metalické odstíny bezproblémově aplikovat na zařízeních používající cyklonové separátory. Al-pigmenty se "nevystříkají" a je garantován stále stejný vzhled nalakovaných výrobků.

Nutnost použití elektrostatických zařízení při nanášení metalických odstínů s nekotveným Al-pigmentem omezuje mnoho lakoven v jejich činnosti. Na našem trhu však existují i metalické práškové barvy, které jsou upraveny výše popsanou bonding technologií. Zejména se jedná o velmi žádané metalické odstíny Ral 9006 a imitace chromu.

Metalické odstíny s perleťovým pigmentem


Tyto práškové barvy se podstatně liší ve schopnosti napodobení hliníkového odstínu, který není tak markantní jako při použití Al-pigmentu. Pro vytvoření dojmu metalického odstínu nejsou použity Al-pigmenty, ale pigmenty s "perleťovým efektem". Tyto pigmenty mají jako bázi slídu, která je speciální technologií potažena kysličníkem kovu. Tyto malé tenké lístečky s hladkým povrchem pak ve vytvrzeném filmu vyzařují paralelně k ploše povrchu barevného povlaku a tím odrážejí působivě dopadající denní světlo. Tyto pigmenty na povětrnosti neoxidují ani nekorodují. V praxi to znamená, že barvy s perleťovým pigmentem jsou tzv. "jednovrstvý systém", který nevyžaduje ochranné přelakování transparentním lakem. Metalické barvy s perleťovým pigmentem se vyznačují především vysokou odolností proti působení venkovního prostředí (deklarují Florida testy), vysokou povrchovou tvrdostí, pružností a vynikajícím rozlivem. Vyrábějí se nejen ve fasádním provedení, ale také ve vnitřním a průmyslovém. Jejich nevýhodou je, že jsou určeny pro systém Korona. Mnoho těchto výrobků, lze sice nanášet i v Tribo zařízení, avšak musíme počítat s tím, že perleťový efekt se výrazně utlumí. Na Českém trhu jsou tyto výrobky (švýcarské firmy IGP) nabízeny firmou OK - Color v rámci doplnění sortimentu a vytvoření kompletní nabídky, která uspokojí i ty nejnáročnější klienty.

Závěrem doporučujeme před nákupem metalických odstínů prověřit na jaké výrobky a do jakého prostředí budou použity, jaké aplikační zařízení bude použito a jaké kvalitativní požadavky na výsledný povrch mají Vaši odběratelé. Prodejní tým pracovníků firmy OK - COLOR spol. s r.o Vám rád poskytne potřebné informace k nabízenému sortimentu práškových barev. Neustále se zvyšující požadavky na kvalitu a schopnosti našich pracovníků svědčí o vysoké kvalitě námi prodávaných výrobků. Naši zkušení pracovníci Vám rádi poskytnou obchodně technický servis a poradenskou službu.

[ Nahoru ]