OK color
OK color

Odstraňování nátěrů

Někdy je potřeba odstranit nátěr z důvodu špatně provedeného nátěru a potřeby provést nátěr nový, někdy z důvodu ukončení požadované funkce nátěru (změna lesku, vyblednutí odstínu, koroze, mechanické opotřebené, …).

Přímým opalováním

se nátěr ohřívá na teplotu, kdy nátěr měkne, a lze ho lehce mechanicky odstranit. Jelikož odstranění barvy není nikdy úplně dokonalé, je potřeba dalších mechanických dočištění, broušením kartáčováním a podobně. Nelze opalovat výrobky, u kterých hrozí deformace, či např. rozletování spojů. Vyšší teplotou a delším působením dojde k pyrolýze (tepelnému rozkladu) tedy spálení vrstvy organického nátěru, která se provádí ve speciálních pecích. Oba způsoby jsou často užívány při odlakovávání závěsů na lakování výrobků.

Horkým vzduchem

tedy zařízením podobným fénu, kde teplota vzduchu nepřesahuje 500°C se eliminují všechny nedostatky opalování plamenem, a užívá se často k odstraňování nátěrů ze dřevěných oken, kde nezpůsobuje na rozdíl od přímého plamene doutnání podkladu, dosahuje lepších výsledků.

Mechanické odstranění nátěrů

je stejné s mechanickým čištěním podkladu. Lze provádět broušení, kartáčování, frézování, ale nejlepší je tryskání, které je zároveň úpravou pro další lakování. Jediná nevýhoda tryskání je v tom, že se nedají tryskat měkké a tenké podklady (tenké plechy, dřevo, …).

Odstraňování pomocí organických rozpouštědel

barvy zasychající jen odpařením rozpouštědla (nitrocelulózové, lihové, chlorkaučukové, …) lze odstranit pouhým ponořením do patřičného rozpouštědla. Chemicky síťované barvy (epoxidy, polyestery, MIX, polyuretany, alkydy, …) jsou rozpustné ve speciálních rozpouštědlech, většinou vyšších alifatických nebo aromatických uhlovodících. Rychlost měknutí barvy pak závisí na typu pojiva barvy, vrstvě, teplotě rozpouštědla, a zbytky barvy lze pak odstranit např. škrabkou.

Odstraňování pomocí hydroxidů

patří k velmi účinným prostředkům pro odlakování oceli, naopak hliník a zinek se v hydroxidu sodném snadno rozpouštějí, a nedá se tento způsob pro ně použít. Opět s vyšší teplotou roste rychlost a účinnost odlakování, používají se teploty 50-90°C a koncentrace hydroxidu sodného kolem 10-30%. Důležité je taky následné důkladné opláchnutí výrobku.


Máme zde tedy řadu možností, jak upravit výrobek, aby na něm barva držela. Celá problematika je vzájemně provázaná a navíc do ní vstupují místní podmínky na jednotlivých zařízeních. Budiž vám tedy tato "kuchařka" dobrým pomocníkem při hledání možných problémů s předúpravou.

[ Nahoru ]