OK color
OK color

Předúpravy povrchu

Význam předúpravy povrchu


Práškové barvy patří mezi jednovrstvé nátěrové systémy (nebo přesněji systémy povrchové úpravy) nejčastěji kovových povrchů. Z pohledu ekologie je jednou z výhod to, že práškové barvy neobsahují rozpouštědla. Z pohledu samotné technologie aplikace, především ve vztahu k předběžné úpravě povrchu před nanášením (dále jen předúprava), práškové barvy vyžadují určitý specifický přístup. Jeho podcenění má vliv na celou řadu vlastností konečného povlaku, včetně výsledné mechanické a korozní odolnosti a přilnavosti.

Obecně platí, že povrch materiálu určeného k povrchové úpravě práškovou barvou, musí být absolutně suchý a čistý. Nesmí být znečištěn ropnými produkty, mazivy, chemickými látkami (např. silikon, soli, impregnační a tažné prostředky), okujemi a produkty koroze. Aby bylo možné tento požadavek splnit, je před samotným nanášením velmi důležité zajistit kvalitní předúpravu.

Základní chemickou předúpravou je odmaštění

Tento způsob předúpravy, je-li precizně proveden, je dostačující pro práškované povrchy, které jsou určeny do málo agresivního prostředí nebo pro výrobky s krátkou plánovanou životností. Jedná se např. o dekorativní použití práškových barev na výrobcích do interiéru (regály, svícny, světla, drobné předměty do domácnosti, aj.).

Mechanická předúprava otryskáním

Otrýskání povrchu výrobku vhodným abrazivem podstatně zvyšuje kotvící plochu pro následně nanesenou práškovou barvu a tím i její výslednou přilnavost k podkladu. Výhodou mechanické předúpravy otrýskáním je, že dokáže odstranit mechanické nečistoty jako např. okuje, otřepy nebo špony. Tryskání však kvalitativně nenahrazuje odmaštění vhodným odmašťovacím prostředkem.

Nástavba odmaštění vytvořením konverzního povlaku

Bude-li napráškovaný výrobek používán v exteriéru nebo jinak korozně či chemicky namáhán nebo chceme-li dosáhnout práškového povlaku s vyšší životností a odolností, pak samotné dokonalé odmaštění nestačí. Nejčastěji se korozní odolnost práškového povlaku zvyšuje vytvořením konverzního povlaku např. fosfátováním nebo u některých barevných kovů chromátováním.

Převážně se používá železnatý fosfát, který při správném použití vytváří ochrannou vrstvu dostačující pro většinu aplikací. Vytváření konverzního povlaku Fe fosfátem zajišťuje kvalitní předúpravu pod práškovými barvami, která výrazně omezuje možné rozšíření koroze pod povlakem, tzv. podkorodování např. na výrobcích jako jsou kostry jízdních kol, pračky a ledničky, kryty počítačů, kovový nábytek, zahradní nářadí apod. Železnatý fosfát je možné použít i před práškováním výrobků určených do exteriéru, chceme-li však u těchto výrobků zajistit dlouhodobou odolnost povrchové úpravy proti vlivům povětrnosti (5 a více let nebo na velmi exponovaných místech), je nutné použít fosfát zinečnatý.

Na materiály z hliníku a zinku se doporučuje vytvářet konverzní povlaky chromátováním. Chromátování je také někdy doporučováno na povrchy, které jsou galvanicky zinkované. Modernější a ekologicky příznivější alternativou k chromátování jsou např. metody s použitím titanu či zirkonia.
konverzní povlaky chromátováním. Chromátování je také někdy doporučováno na povrchy, které jsou galvanicky zinkované. Modernější a ekologicky příznivější alternativou k chromátování jsou např. metody s použitím titanu či zirkonia.

Novou a progresivní metodou předúpravy je použití makromolekulárních předúprav metodou SAM (Self Assembilng Molecules = molekuly, které mají schopnost se na povrchu sami určitým způsobem uspořádat).

Specifickými jsou povrchové úpravy některých povrchů výrobků, především v automobilovém průmyslu (autokola, karoserie). Zde je vzhledem k velmi vysokým nárokům na dlouhodobou odolnost jako nástavba předúpravy často používána kataforézně nebo anaforézně nanášená mokrá barva.


Důležitost oplachu

Hovoříme-li o podmínkách kvalitní předúpravy, musíme zmínit jednu z jejích nejzákladnějších součástí, která ovlivňuje konečnou kvalitu tak dalece, že dokáže zcela zmařit naše úsilí i efekt investice do kvalitních odmašťovacích prostředků. Touto součástí je voda. Většina současných prostředků chemické předúpravy je dnes používána ve vodných roztocích, také oplach je zpravidla prováděn vodou, přesto je kvalita vody nejvíce podceňovanou složkou předúpravy. Pro potřeby kvalitní předúpravy a oplachu by měla být používaná demineralizovaná voda (tzv. demivoda). Vodivost vody by neměla překročit hodnotu 50 mikroSiemens/cm3. Důvodem je fakt, že běžná voda z vodovodního řadu obsahuje minerální látky a příměsi především ve formě solí. Při odpařování vody na výrobcích a v lázních předúpravy je odpařována pouze čistá voda, koncentrace solí v lázních a následně v podobě povlaku na výrobku se zvyšuje. A právě usazené soli na výrobku mohou být kamenem úrazu kvalitní povrchové úpravy práškovými barvami. Povlak soli nemusí být na první pohled okem viditelný, přesto může snížit přilnavost práškové barvy, způsobit vady povrchu a ovlivnit tvorbu koroze pod nanesenou vrstvou prášku. Protože soli zvyšují vodivost vody, je právě měření vodivosti vodítkem pro sledování její kvality.

Závěrem je potřeba poznamenat, že ani dokonalá předúprava ještě není 100% zárukou kvalitní a odolné povrchové úpravy práškovými barvami. Ta je tvořena řadou postupů počínaje výběrem vhodného materiálu pro výrobu cíleného produktu, přes zvolení vhodného typu práškové barvy, vhodnou a kvalitní předúpravou, jejíž součástí je dokonalý oplach výrobků od zbytků nečistot a prostředků předúpravy, způsob aplikace (tloušťka povlaku, dostatečné krytí hran) až po dostatečné vytvrzení práškového povlaku.

[ Nahoru ]