OK color
OK color

Vydatnost práškových barev

O vydatnosti práškových barev


Práškové barvy na rozdíl od tekutých nátěrových hmot neobsahují rozpouštědla ani vodu, ale jsou suchou směsí. Zakoupená prášková barva tedy neobsahuje žádné složky, které zákazník koupí, ale nevyužije, protože jsou odpařeny do okolního prostředí. Ve vztahu k vydatnosti práškové barvy zjednodušeně platí, že je spotřebovaná prášková barva buď na výrobku nebo v odpadu. Při aplikaci je možné za určitých podmínek tzv. prostřik práškových barev vracet zpět do aplikačního cyklu. Nejenže je tak minimalizovaný konečný odpad práškové barvy, ale lze tak docílit vysoké výtěžnosti z jednoho kila použité práškové barvy.

Vydatnost práškových barev je ovlivněna řadou faktorů, zjednodušeně lze řící, že při optimální technologii lze zužitkovat téměř celé použité množství práškové barvy. Další základní faktory, které mají na vydatnost práškové barvy vliv:

  • Měrná hmotnost, neboli hustota práškové barvy: Měrná hmotnost práškových barev se zpravidla pohybuje v rozmezí 1,3 až 1,7 g.cm3, některé typy práškových barev mohou být podstatně těžší,např. zinkové základní práškové barvy, čiré a probarvené transparentní laky a některé druhy metalíz jsou zase lehké.
  • Nanášené tloušťky a jejich rovnoměrnost: samotná aplikace ovlivňuje vydatnost v běžné praxi snad nejvíce (viz. tabulka níže).
  • Kvalita práškové barvy: stejné odstíny ve stejném typu práškové barvy mívají zpravidla velmi podobnou, nebo shodnout měrnou hmotnost, rodíly v samotném aplikačním chování jako např. tzv. chytání na výrobek při stříkání, krytí při nižších tloušťkách, aplikační stabilita, ale i hrubost kresby u strukturních typů, to vše ovlivňuje množství barvy na výrobku, množství tzv. prostřiku a tedy vydatnost.
  • Typ a kvalita aplikačního zařízení, podmínky aplikace: opotřebené pistole, nesprávně nastavené pistole, nevhodně zvolený typ aplikační pistole nebo např. nedostatečné uzemnění má také vliv na vydatnost.
  • Výrobek - jeho tvarová složitost a množství: v praxi jsou rozdíly ve vydatnosti mezi povrchovou úpravou např. plechů (police regálů, skříně) a tzv. dráteného programu. Rozdíly jsou také mezi kusovou aplikací a optimálně nasazené série výrobků.


Vzorec pro výpočet teoretické vydatnosti beze ztrát je následující :

vydatnost v m2/kg = 1000 / (měrná hmotnost práškové barvy (v kg/lt) x tloušťka vrstvy (v µm))

Spotřeba práškové barvy se pak vypočte jako převrácená hodnota vydatnosti, tedy :

spotřeba v kg/m2 = 1 / vydatnost

V tabulce níže si můžete názorně prostudovat vliv tlouštěk a ztrátovosti při aplikaci na vydatnost práškových barev. Pro určitou názornou představu: automatické linky s vracením práškového prostřiku zpět do cyklu se mohou pohybovat ve ztrátovosti kolem 10 %, ruční aplikace tzv. na ztrátu se u aplikace na plochy pohybuje ve ztrátovosti kolem 30 až 40 %, tvarově složité výrobky a např. drátěný program může mít ztrátovost i 60 %. Tyto hodnoty jsou samozřejmě orientační a jsou ovlivňovány faktory, uvedenými výše.

Vydatnost práškové barvy s průměrnou měrnou hmotností 1,5 kg/lt

Průměrná tloušťka
vrstvy v µm
Vydatnost v m2/kg
Teoretická S průměrnou ztrátou
beze ztrát 10% 20% 30% 40% 50% 60%
10
66,7 60,0
53,4
46,7
40,0
33,4
26,7
20 33,3
30,0
26,6
23,3
20,0
16,7
13,3
30 22,2 20,0 17,8
15,5 13,3
11,1
8,9
35 19,0 17,1
15,2
13,3 11,4
9,5 7,6
40 16,7 15,0
13,4
11,7
10,0
8,4
6,7
45 14,8 13,3 11,8 10,4 8,9 7,4 5,9
50 13,3 12,0 10,6 9,3 8,0 6,7 5,3
55 12,1 10,9 9,7 8,5 7,3 6,1 4,8
60 11,1 10,0 8,9 7,8 6,7 5,6 4,4
65 10,3 9,3 8,2 7,2 6,2 5,2 4,1
70 9,5 8,6 7,6 6,7 5,7 4.8 3,8
75 8,9 8,0 7,1 6,2 5,3 4,5 3,6
80 8,3 7,5 6,6 5,8 5,0 4,2 3,3
85 7,8 7,0 6,2 5,5 4,7 3,9 3,1
90 7,4 6,7 5,9 5,2 4,4 3,7 3,0
95 7,0 6,3 5,6 4,9 4,2 3,5 2,8
100 6,7 6,0 5,4 4,7 4,0 3,4 2,7
105 6,3 5,7 5,0 4,4 3,8 3,2 2,5
110 6,1 5,5 4,9 4,3 3,7 3,1 2,4
120 5,6 5,0 4,5 3,9 3,4 2,8 2,2
130 5,1 4,6 4,1 3,6 3,1 2,6 2,0
140 4,8 4,3 3,8 3,4 2,9 2,4 1,9
150 4,4 4,0 3,5 3,1 2,6 2,2 1,8

Spotřeba práškové barvy s průměrnou měrnou hmotností 1,5 kg/lt

Průměrná tloušťka
vrstvy v µm
Spotřeba v kg/m2
Teoretická S průměrnou ztrátou
beze ztrát 10% 20% 30% 40% 50% 60%
10 0,015 0,017 0,019 0,021 0,025 0,030 0,037
20 0,030 0,033 0,038 0,043 0,050 0,060 0,075
30 0,045 0,050 0,056 0,065 0,075 0,090 0,112
35 0,053 0,058 0,066 0,075 0,088 0,105 0,132
40 0,060 0,067 0,075 0,085 0,100 0,119 0,149
45 0,068 0,075 0,085 0,096 0,112 0,135 0,169
50 0,075 0,083 0,094 0,108 0,125 0,149 0,189
55 0,083 0,092 0,103 0,118 0,137 0,164 0,208
60 0,090 0,100 0,112 0,128 0,149 0,179 0,227
65 0,097 0,108 0,122 0,139 0,161 0,192 0,244
70 0,105 0,116 0,132 0,149 0,175 0,208 0,263
75 0,112 0,125 0,141 0,161 0,189 0,222 0,278
80 0,120 0,133 0,152 0,172 0,200 0,238 0,303
85 0,128 0,143 0,161 0,182 0,213 0,256 0,323
90 0,135 0,149 0,169 0,192 0,227 0,270 0,333
95 0,143 0,159 0,179 0,204 0,238 0,286 0,357
100 0,149 0,167 0,185 0,213 0,250 0,294 0,370
105 0,159 0,175 0,200 0,227 0,263 0,313 0,400
110 0,164 0,182 0,204 0,233 0,270 0,323 0,417
120 0,179 0,200 0,222 0,256 0,294 0,357 0,455
130 0,196 0,217 0,244 0,278 0,323 0,385 0,500
140 0,208 0,233 0,263 0,294 0,345 0,417 0,526
150 0,227 0,250 0,286 0,323 0,385 0,455 0,556

[ Nahoru ]